superviseur en première transformation du bois    
superviseuse en première transformation du bois    

"superviseur en premi��re transformation du bois "

(Frans → Nederlands)

superviseur en première transformation du bois | superviseuse en première transformation du bois | contremaîtresse en première transformation du bois d’œuvre | superviseur en première transformation du bois/superviseuse en première transformation du bois

hoofd van een houtzagerij | verantwoordelijke in een houtzagerij | ploegbaas van de productieploeg in de houtindustrie | productieleider houtindustrie
www.wordscope.com (v4.0.br.77)

superviseur en premi��re transformation du bois

Date index:2022-07-01 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)