"refrattario "

(Italiaans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below

prodotto refrattario alluminoso | refrattario alluminoso

aluminiumoxydehoudend vuurvast produkt


prodotto refrattario siliceo | refrattario silicioso

silicasteen


prodotto refrattario silico-alluminoso | refrattario silico-alluminoso

aluminiumsilicaatsteen


refrattario | che non accetta facilmente un trattamento

refractair | ongevoelig
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Cemento refrattario a base di alluminato di calcio

Vuurvast cement op basis van calciumaluminaat


L'intero processo è effettuato seguendo un modo di elaborazione tradizionale, con fermentazione lenta e cottura effettuata sempre in forni dal fondo in materiale refrattario.

Het langzaam rijzen van het brood en het obligate bakken ervan op een vuurvaste ovenvloer, zijn twee onderdelen van het traditionele fabricageproces.


Si tratta di un pane a fermentazione lunga, lavorato unicamente a mano e cotto lentamente in forni di materiale refrattario, che presenta una crosta croccante di colore dorato, una mollica tenera e spugnosa con alveoli grandi e che mantiene la sensazione di freschezza e una consistenza gradevole dopo che sono trascorse 8-9 ore dalla cottura.

Het is een brood dat langzaam rijst, volledig met de hand wordt bereid en langzaam bakt in een oven met een vuurvaste vloer; het heeft een knapperige, gegrilde korst en zacht en sponzig broodkruim met grote gaten, waardoor de indruk van frisheid en de aangename textuur tot 8 à 9 uur nadat het brood is gebakken, bewaard blijven.


La IGP «Pa de Pagès Català» può essere cotta unicamente in forni in cui il calore è diffuso per conduzione grazie a un fondo di materiale refrattario e varia da 180 a 230 °C.

Het „Pa de Pagès Català” waarop de BGA van toepassing is, mag uitsluitend worden gebakken in een oven waarin de warmte — 180 à 230 °C — via een vuurvaste vloer wordt verdeeld.


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
Signor Commissario, lei non dovrebbe essere refrattario alle tradizioni degli Stati membri.

Commissaris, u moet niet klakkeloos voorbijgaan aan de tradities van de lidstaten.
Others have searched :


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

'refrattario'

Date index:2021-08-08 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)