lieutenant    
lieutenant    
lieutenant    
lieutenante mécanicienne    
lieutenante mécanicienne    
lieutenante mécanicienne    

"premi������������������re lieutenante "

(Frans → Nederlands)
lieutenant | lieutenante | lieutenante mécanicienne | lieutenant mécanicien -*- onderluitenant | vaandrig | eerste luitenant | luitenant | machinist container- en tankvaart | machinist veerboot | machinist zeevaart | wachtwerktuigkundige scheepvaart

lieutenant | lieutenant/lieutenante | lieutenante

onderluitenant | vaandrig | eerste luitenant | luitenant
Professions militaires


lieutenante mécanicienne | lieutenant mécanicien | lieutenant mécanicien/lieutenante mécanicienne

machinist container- en tankvaart | machinist veerboot | machinist zeevaart | wachtwerktuigkundige scheepvaart
Professions intermédiaires
www.wordscope.com (v4.0.br.77)

premi������������������re lieutenante

Date index:2021-01-23 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)