Hemiplegia
Unilateral

"onto one side "

(Engels → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
hemiplegia | paralysis of one side | unilateral | one-sided -*- goedaardige paroxysmale torticollis in kinderjaren | syndroom van hemidystonie en hemiatrofie | hemiplegie | halfzijdige verlamming | unilateraal | éénzijdig

A rare functional disorder with recurrent episodes of torticollis posturing of the head (inclination or tilting of the head to one side) in healthy children. The prevalence is unknown and the benign nature of the disorder probably means that it is un

goedaardige paroxysmale torticollis in kinderjaren
SNOMEDCT-BE (inclination or tilting of the head to one side) in healthy children. The prevalence is unknown and the benign nature of the disorder probably means that it is un / 719521002


A rare dystonia with a combination of hemidystonia involving one half of the body and hemiatrophy on the same side. Hemidystonia which is sustained and repetitive muscle contractions resulting in abnormal movements or posture involving a single side

syndroom van hemidystonie en hemiatrofie
SNOMEDCT-NL (aandoening) / 724383002


hemiplegia | paralysis of one side

hemiplegie | halfzijdige verlamming
UGENT - Medical terms -


unilateral | one-sided

unilateraal | éénzijdig
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Keeping the vial on the table, attach water-filled syringe to vial adapter by holding the side of the vial adapter with one hand and twisting the syringe tip clockwise onto the adapter with the other hand until you feel a slight resistance.

Bevestig de met water gevulde spuit op de flaconadapter terwijl u de injectieflacon op de tafel houdt door de zijkant van de flaconadapter met één hand vast te pakken en de punt van de spuit met de andere hand met de wijzers van de klok mee op de adapter te draaien tot u enige weerstand voelt.
www.wordscope.com (v4.0.br.77)

'onto one side'

Date index:2021-04-30
>